Opiston käyneet ovat olleet erittäin tyytyväisiä opistovuoteensa. Viime vuoden opiskelijoista noin 98 prosenttia koki opiskeluvuotensa tulevaisuuden kannalta hyödylliseksi. Opiskelijat kokivat erittäin tärkeäksi myös opiston ydintehtävän uskosta ja elämästä opettamisen eli opiston erityisen tehtävän kristillisen kasvatuksen antajana.

Opiston rehtori Harri Isopahkala iloitsee siitä, että viime vuonna tehty muutos opintolinjojen vaihtumisesta opintopoluiksi on osoittautunut hyväksi asiaksi. Muutos toi opiskelijoille lisää vapautta opintojen valintaan. 

Täysi-ikäisten hakuaika jatkuu 31.7. asti. Kevään haussa opistoon oli jo 201 hakijaa. Syksyllä alkaville opintopoluille otetaan yhteensä 120 opiskelijaa. Opiskelijat on valittu nimettöminä opintopolkujen valintakriteerien perusteella. Tänä vuonna on kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, että peruskoulun arvosanat eivät ole ainoa valintaperuste, vaan hakijan opiskelupaikan tarve on pyritty ottamaan huomioon. 

Isopahkala halusi muistaa niitä hakijoita, jotka eivät tulleet valituksi opistoon tänä vuonna. Hän totesi, että vaikka hakija joutui pettymään, kun omat suunnitelmat eivät toteutuneet, voi luottaa siihen, että Jumala ohjaa jokaisen elämää.