Turvallisuusohjeita seura-alueelle

 • Yleinen hätänumero 112
 • Turvapäivystys p. 040 669 2143
 • Uiminen opiston rannassa on seura-aikana kielletty.
 • Metsäpalovaroitus on voimassa. Avotulen tekeminen on kielletty koko seura-alueella.
 • Tupakoinnissa ja kaasulaitteiden käytössä on noudatettava varovaisuutta. Tupakointi seurakentällä on sallittu vain erikseen
  merkityillä paikoilla.
 • Seuravieraiden tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä ja puuttua
  heti turvallisuutta vaarantaviin seikkoihin.
 • Jokainen on vastuussa opistoseurojen turvallisuudesta.
 • Vain erityisluvan saaneet voivat kuvata kuvauskopterilla seura-alueella.

Tullessasi seura-alueelle

1. Sijoita autosi ja majoitusyksikkösi liikenteenohjaajan antamien
ohjeiden mukaisesti ennalta rajattuun majoitusruutuun.
2. Avaa asuntovaunun tai -auton kaasupullokotelon lukitus ja
aseta veivi näkyville.
3. Selvitä lähimmän alkusammuttimen sijainti ja toiminta.
4. Varmista, että majoittujat tietävät asuntovaunussa tai -autossa
olevan sammuttimen sijainnin ja osaavat käyttää sitä.
5. Merkitse maksukuittiin majoitusruutusi sijainti seurakartassa
löytyvillä koordinaateilla ja sijoita se näkyvälle paikalle ikkunan
sisäpuolelle.

Toiminta onnettomuustapauksessa

 • Selvitä mitä on tapahtunut.
 • Pelasta vaarassa olevat.
 • Aloita alkusammutus tai ensiapu.
 • Soita hätänumeroon 112.
 • Estä lisäonnettomuuksien syntyminen ja varoita vaarassa olevia.
 • Järjestä opastus onnettomuuspaikalle.
 • Ensiapupäivystys perjantaista klo 10:stä sunnuntaihin klo 16:een.
  Ensiapuasema on tarkoitettu vain välttämättömän ensiavun ja hoidon antamiseen.
 • Ranuan apteekki on avoinna pe 9-17 ja la 9-13.